DAFA DP 1.01

DAFA DP 1.01. Wytyczne do projektowania i wykonania dachów z izolacją przeciwwodną – wytyczne dachów płaskich.

Opracowano na podstawie publikacji:  IFD Guidelines for the Design and Application of Roof Waterproofing - Flat Roof Guidelines, październik 2003 
Opracowanie polskie: Zespół Redakcyjny Stowarzyszenia DAFA 
Autor polskiej wersji: Borodzicz Maciej,Fiszer Paweł, Gogol Brunon, Wdowiak Andrzej
Data wydania: Styczeń 2008
Ilość stron: 36

 

Opracowanie polskie: Zespół Redakcyjny GR Dach Płaski Stowarzyszenia DAFA w składzie: Borodzicz Maciej, Fiszer Paweł, Gogol Brunon, Wdowiak Andrzej.

 

Broszura jest tłumaczeniem wytycznych, które w oryginale zostały wydane pod tytułami:

  • w j. angielskim: „IFD Guidelines for the Design and Application of Roof Waterproofing -Flat Roof Guidelines”;
  • w j. niemieckim: “IFD Richtlinien für die Planung und Ausführung von Dächern mit Abdichtungen- Flachdachrichtlinien”;
  • w j. francuskim: “IFD Directives pour la conception et la mise en oeuvre de toitures avec étanchéité- Directives toits plats”.

 

Publikacja zawiera informacje na temat wykonania izolacji dachów zarówno bitumicznych, jak również z tworzyw sztucznych (takich jak PVC, TPO, EPDM i inne) oraz izolacji natryskowych.

 

Wytyczne te opracowano na podstawie wieloletnich doświadczeń pozyskanych w trakcie wykonywania dachów płaskich przez firmy branżowe. Zawarte w publikacji wymagania oraz techniczne wskazówki zabezpieczają m.in. interesy użytkownika poprzez osiągniecie właściwego poziomu jakości w trakcie realizacji izolacji dachów płaskich. Niniejsze wytyczne są również ważnym źródłem informacji dla projektantów i architektów, umożliwiając właściwe zaprojektowanie izolacji dla typowych rozwiązań.
W wielu krajach wytyczne te są integralną, wręcz obowiązkową literaturą techniczną, stosowaną przez projektantów, architektów, firm generalnego wykonawstwa oraz innych uczestników procesu budowlanego. W sytuacjach spornych powołują się na nie rzeczoznawcy oraz odnoszą się do nich sądy.
 

 

 

 

Plik PDF: