DAFA M 1.01

 

DAFA M 1.01. Wytyczne doboru łączników do montażu stalowych blach profilowych dachów i ścian.

Autorska publikacja Stowarzyszenia DAFA.

 

Autor:

Marian Bober

Zespół redakcyjny:

Mariusz Pawlak, Tomasz Petras, Henryk Ziobro

Data wydania:

Styczeń 2008

Ilość stron:

22

 

Publikacja została opracowana przez Mariana Bobera, przy współpracy Mariusza Pawlaka, Tomasza Petrasa i Henryka Ziobro.Opracowanie jest wynikiem współpracy czterech wiodących firm w Stowarzyszeniu, produkujących i dostarczających elementy mocujące. Trwałość właściwości łączników ma istotny wpływ na pracę nie tylko obudowy, lecz w wielu przypadkach całego układu konstrukcyjnego i innych elementów budynku.  Konkurujące ze sobą firmy: EJOT TM, ESSVE, KOELNER i SFS intec podjęły się trudnego zadania określenia minimalnych standardów jakie powinny spełniać elementy złączne stosowane do montażu lekkich obudów z blach fałdowych. Opracowanie to nie jest więc materiałem reklamowym, poradnikiem projektowym ani katalogiem konkretnych producentów czy dystrybutorów, lecz ma być pomocą dla osób zajmujących się projektowaniem, montażem czy odbiorami obudów z blach.

Opracowanie zawiera przykłady podstawowych wymagań, wytycznych dla elementów mocujących stosowanych w lekkiej obudowie dachów i ścian przy montażu blach. 

Plik PDF: