DAFA ID 1.11

DAFA ID 1.11 Wzorcowe materiały przetargowe dotyczące wykazów usług związanych z wykonaniem ściany ze stalowych blach kasetowych

Opracowano na podstawie publikacji:

IFBS 1.11 Musterausschreibungstexte für leistungsverzeichnisse - Stahlkassettenprofilwand

Autor polskiej wersji:

Dariusz Wittig

Data wydania:

Kwiecień 2011

Ilość stron:

20

 

Wytyczne zawarte w publikacji stanowią pomoc przy zestawianiu usług w celu uzyskania jednoznacznego i kompleksowego opisu wymaganych prac przy wykonywaniu ścian ze stalowych blach kasetowych. Dzięki precyzyjnemu określeniu wymogów, które muszą zostać uwzględnione w materiałach przetargowych, publikacja stanowi istotną pomoc w ich przygotowaniu. Zaproponowany wzorzec pozwala już od dziś i pozwoli coraz częściej w przyszłości na ujednolicenie składanych ofert a tym samym ułatwia ich porównanie i wybór.

Niniejszy materiał wzorcowy dotyczący wykazów usług ma stanowić pomoc przy zestawieniu opisu usług [= wykaz usług], jaki zleceniodawca ma przekazać oferentowi. Jest on oparty na aktualnym stanie wiedzy i postępu technicznego. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że posługiwanie się tekstami przetargowymi pozwala uzyskać generalnie jednoznaczny i kompleksowy opis wymaganych prac, dzięki czemu można dokonać wyliczenia cen w sposób bezpieczny, bez potrzeby wykonywania obszernych prac wstępnych. Ze względu na specyficzne okoliczności dla konkretnego przypadku, konieczne może być wykonanie dodatkowych prac, celem zapewnienia kompleksowego opisu usługi, który zapewni oferentowi jednoznaczne określenie zakresu prac i uniknięcie obarczenia ryzykiem niebranym pod uwagę w pierwotnie podanych informacjach.

Plik PDF: